Świat Kresów

z 26

O AUDYCJI

Magazyn o byłych Kresach II Rzeczpospolitej i ich mieszkańcach.

Byłe Kresy to miejsce szczególne w historii Polski. Jego wyjątkowość brała się z wielokulturowości. Bez wiedzy o dawnych Kresach Rzeczypospolitej trudno zrozumieć historię Polski, ale także dzieje współczesnej Litwy, Białorusi i Ukrainy.

Gośćmi audycji będą historycy i publicyści, zajmujący się dziejami I i II Rzeczpospolitej, Polacy tam mieszkający, ale także Litwini, Ukraińcy, Białorusini. Podejmujemy próbę stworzenia panoramy kulturowo-cywilizacyjnej, a także religijnej i obyczajowej byłych Kresów Rzeczpospolitej.

Będziemy współpracować z polskimi mediami we Lwowie, Wilnie, na Białorusi i tworzyć audycję, która będzie łączyła wszystkich - bez względu na narodowość - mieszkańców byłych Kresów.

cover