NOC Z JEDYNKĄ

z 195

O AUDYCJI

Pasmo słowno-muzyczne, podczas którego autorzy starają się nawiązać bliższy kontakt ze słuchaczami.

Nocna pora sprzyja wolniejszemu, ale i pogłębionemu sposobowi prezentowania muzycznych zazwyczaj. Zazwyczaj ci sami prowadzący spotykają się ze słuchaczami w te same dni, choć bywa, że spotkania takie wypadają co dwa tygodnie lub co miesiąc.

cover