Historia żywa

z 47

O AUDYCJI

Cykl audycji "Historia żywa" to spotkania z prof. Andrzejem Nowakiem historykiem, których ideą jest pokazywanie historii nie jako wiedzy zamkniętej w podręcznikach, ale elementu naszej tożsamości narodowej, który stale wpływa na dokonywane przez nas wybory życiowe i całą naszą teraźniejszość.

Kolejne audycje będą związane z przypadającą w tym roku 1050. rocznicą Chrztu Polski. Programy poświęcimy początkom Państwa Polskiego, pokażemy panoramę dziejową, w której dochodzi do Chrztu Polski, czyli "Zanim Polska została Polską", jak mówi tytuł najnowszej książki prof. Przemysława Urbańczyka - archeologa. 14 kwietnia 966 roku – Mieszko I został ochrzczony w obrządku łacińskim. To symboliczny początek polskiej państwowości i procesu chrystianizacji ziem polskich. Audycje będą próbą odczytania początków historycznej wspólnoty, którą łączy słowo "Polska" w oparciu o wyniki najnowszych badań – historia to nauka żywa.

Prof. Andrzej Nowak jest znawcą historii politycznej i myśli politycznej Europy Wschodniej XIX-XX wieku, historii stosunków polsko-rosyjskich, publicystą, nauczycielem akademickim, sowietologiem, profesorem nauk humanistycznych, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesorem zwyczajnym w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk, byłym redaktorem naczelnym dwumiesięcznika "Arcana". Od października 2015 roku Profesor jest członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Obecnie Profesor realizuje serię wydawniczą "Dzieje Polski". Ukazały się dwa tomy "Dziejów".

PROWADZĄCY

cover